מספר טלפון


*658500 - 02
*658501 - 02
*658502 - 02
*658503 - 02
*658504 - 02
*658505 - 02
6585060 - 02 אולם קריאה מוסיקה
6585062 - 02 מחסן השאלה בין ספרייתית
6585063 - 02 חשב עוזר
6585075 - 02 אקולוגיה מיקרוביאלית מולקולרית
6585078 - 02 גזבר
6585079 - 02 אסא חממת פאפיק
6585084 - 02 מעבדת אנ אמ אר
6585086 - 02 מזכירות
6585086 - 02 כח
6585088 - 02 ספריית הרמן למדעי הטבע
6585088 - 02 מזכירות והנהלה
6585096 - 02 בן מחלקתי ציוד
6585100 - 02 נוירוביולוגיה נוירוביולגיה מעבדה למיקרוסקופיה
6585101 - 02 אקולוגיה מיקרוביאלית מולקולרית
6585105 - 02 גנטיקה גנטיקה נוירוביולוגיה נוירוביולגיה מעבדה למיקרוסקופיה
*658511 - 02
6585125 - 02 ציוד בין מחלקתי
6585126 - 02 מרכז מחקר עש פרנץ רוזנצווייג
6585128 - 02 מעבדה לליטוגרפיה
6585156 - 02 מזכירות מזכירות התאגדות עובדי האוניברסיטה יור
6585188 - 02 מעבדת בינה מלאכותית ומבוזרת
6585189 - 02 מעבדה למיקרוסקופיה
6585196 - 02 גנטיקה נוירוביולוגיה נוירוביולגיה מעבדה למיקרוסקופיה
6585211 - 02 מעבדה לאנליזת ד נא
6585215 - 02 ושרטוט מדעי צילום
6585217 - 02 מעבדת המחשוב
6585219 - 02 צילום מדעי וגרפיקה ממוחשבת
6585226 - 02 מזכירות הוראה ותלמידים
6585246 - 02 מערכות ממוחשבות בספרייה
6585247 - 02 דליית מידע
6585259 - 02 מעבדה לביומכניקה
6585262 - 02 ספרייה רכז פריץ הבר
6585267 - 02 מזכירות חוג לכימיה
6585268 - 02 יור החוג לכימיה
6585287 - 02 המכון לכימיה
6585287 - 02 מזכירות ראש המכון
6585291 - 02 המאיץ מעבדה א ס ר
6585294 - 02 חשבות חשבות חשב מזכיר פקולטה
6585297 - 02 מעבדת גרפיקה ממוחשבת
6585297 - 02 מעבדת חדר מחשבים
6585314 - 02 מעבדות הוראה
6585317 - 02 מעבדות הוראה )ביתן
6585327 - 02 מעבדת אנ אמ אר
6585331 - 02 כימיה פיסיקלית
6585337 - 02 מזכירות הוראה
6585338 - 02 ראש המכון
6585339 - 02 המכון למדעי החיים
6585343 - 02 כימיה תיאורטית
6585345 - 02 אורגנית כימיה
6585346 - 02 משרד הרשמה
*658535 - 02
*658536 - 02
6585371 - 02 מעבדת גרפיקה
6585374 - 02 ספקטוגרף המסות
6585376 - 02 קשרי אוניברסיטה קהילה
6585377 - 02 מכון אירובי גבעת רם
*658539 - 02
*658543 - 02
*658544 - 02
*658546 - 02
*658547 - 02
*658548 - 02
*658549 - 02
*658550 - 02
*658551 - 02
*658552 - 02
*658553 - 02
*658554 - 02
*658555 - 02
*658556 - 02
*658557 - 02
*658558 - 02
*658559 - 02
*658560 - 02
*658561 - 02
*658562 - 02
*658563 - 02
*658565 - 02
*658566 - 02
*658569 - 02
*658570 - 02
*658571 - 02
*658572 - 02
*658575 - 02
*658576 - 02
*658577 - 02
*658578 - 02
*658579 - 02
*658580 - 02
*658581 - 02
*658582 - 02
*658584 - 02
*658585 - 02
*658586 - 02
*658588 - 02
*658589 - 02
*658591 - 02
*658592 - 02
*658593 - 02
*658597 - 02
*658598 - 02
*658599 - 02