מספר טלפון


6586016 - 02 הנהלת חשבונות
6586017 - 02 חשבונות רכז חשבונות
6586017 - 02 חשבות מזכירות מנהל אחזקה ותפעול
6586023 - 02 כתב העת של יהדות מזרח אירופה
6586024 - 02 חדר מיקרוטומים
6586029 - 02 הנדסת בינוי
6586031 - 02 מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטה
6586033 - 02 מרכז לחקר יהדות פולין
6586046 - 02 חשב חשבות רישום ודיווח
6586051 - 02 מזכירות מזכירות הספקה מנהל
6586053 - 02 מדור רכש
6586059 - 02 מחסן מרכזי
6586074 - 02 תשתיות תוכניתן ראשי
6586090 - 02 עוזר דיקן להעלאות ולמנויים
6586091 - 02 חדר עיון וספרייה
6586094 - 02 מעבדה למבנים קוונטיים
6586095 - 02 מעבדה לחישוביות עצבית
6586108 - 02 מרכז פריץ הבר
6586131 - 02 תשלומים לספקים בארץ
6586134 - 02 שימור ושיקום
6586136 - 02 מחלקת הייעץ
6586137 - 02 קטלוג סלבי
6586138 - 02 אוסף פרסומי האום
6586139 - 02 הקהילה האירופית
6586140 - 02 אולם קריאה מזרח
6586143 - 02 מרכז לחקר האנטישמיות
6586146 - 02 אולם קריאה עש אדלשטיין
6586147 - 02 אולם קריאה עתונות
6586163 - 02 כימיה אי אורגנית ואנליטית
6586175 - 02 רכזות בניין צוות
6586197 - 02 שימושית פיסיקה
6586200 - 02 מיקרואלקטרוניקה
6586203 - 02 מזכירות קבט מוקד ביטחון
6586210 - 02 ספרייה מזכירות מנהלת אדמיניסטרטיבית
6586212 - 02 מכינה עברית תכנית
6586213 - 02 פיסיקה
6586214 - 02 אנגלית
6586228 - 02 כתבי יד וארכיונים
6586230 - 02 רכזת כימיה
6586231 - 02 כימיה
6586237 - 02 (פקס) עמדת צילום וידאו השאלה בין ספרייתית
6586282 - 02 הגדלות ממיקרופילמים
6586284 - 02 מנהל מפעל הפליאוגרפיה
6586285 - 02 מתנות עותקי חובה
6586286 - 02 עותקי חובה
6586287 - 02 רכישה לסגל אקדמי
6586288 - 02 צילום מתנות עותקי חובה
6586290 - 02 ראש המכון
6586294 - 02 מחסן
6586297 - 02 הוראת תכנות
6586297 - 02 מזכירות מנהלת הוראת תכנות
*658630 - 02
*658631 - 02
*658635 - 02
*658636 - 02
*658637 - 02
*658638 - 02
*658640 - 02
*658644 - 02
*658645 - 02
*658646 - 02
*658647 - 02
*658648 - 02
*658649 - 02
*658650 - 02
*658651 - 02
*658652 - 02
*658653 - 02
*658654 - 02
*658655 - 02
*658656 - 02
*658658 - 02
*658659 - 02
*658660 - 02
*658661 - 02
*658662 - 02
*658663 - 02
*658664 - 02
*658665 - 02
*658666 - 02
*658667 - 02
*658668 - 02
*658669 - 02
*658671 - 02
*658672 - 02
*658673 - 02
*658674 - 02
*658676 - 02
*658677 - 02
*658678 - 02
*658680 - 02
*658682 - 02
*658683 - 02
*658684 - 02
*658685 - 02
*658686 - 02
*658687 - 02
*658688 - 02
*658689 - 02
*658690 - 02
*658691 - 02
*658692 - 02
*658693 - 02
*658694 - 02
*658695 - 02
*658699 - 02