מספר טלפון


6588333 - 02 סניף בית הכרם
6588400 - 02 בית יעקב סמינר בית יעקב
6588400 - 02 סמינר "בית יעקב"
6588544 - 02 (פקס) גדיש יורם חברה להנדסה בע"מ רב קוי
6588555 - 02 גדיש יורם חברה להנדסה בע"מ רב קוי
6588555 - 02 יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ
6588603 - 02 לחקר יהדות פולין מרכז
6588666 - 02 הנהלה משרדי
6588807 - 02 מאורגנות קבוצות
6588821 - 02 ומכירות שיווק
6588822 - 02 חדרים הזמנת
6588824 - 02 קבוצות מאורגנות
6588825 - 02 אירועים שמחות וסמינרים
6588828 - 02 כח אדם והדרכה
6588829 - 02 יחסי ציבור
6588836 - 02 ציבור יחסי
6588841 - 02 שיווק ומכירות
6588846 - 02 אואזיס או סהרה
6588864 - 02 לקחת הביתה הזמנות
6588867 - 02 קוהינור קופי שופ בית קפה ומסעדה
6588867 - 02 קוהינור מסעדה הודית
6588888 - 02 הולידיי אין קראון פלזה
6588888 - 02 הולידיי אין ירושלים קראון פלזה
6588888 - 02 קראון פלאזה הולידיי אין מלון
6588942 - 02 בריכת שחיה ומועדון בריאות
6588943 - 02 בריאות מועדון
6588944 - 02 חדרים הזמנת
6588944 - 02 חו"ל הזמנות
6588968 - 02 שחיה בריכת