מספר טלפון


*659950 - 02
*659951 - 02
6599523 - 02 חדר מדריכים
6599524 - 02 חדר אחות
6599525 - 02 מזכירות מנהל הפנימיה
6599527 - 02 מתפרה חדר מדריכים
6599528 - 02 מטבח מתפרה חדר מדריכים
6599529 - 02 חדר מורים
*659953 - 02
6599541 - 02 רכז פעילויות
6599542 - 02 (פקס) (פקס) רכז תחזוקה
6599555 - 02 בית חינוך עיוורים לבני ישראל
6599555 - 02 בית חנוך עוורים לבני ישראל
6599555 - 02 תורמי אור בית חנוך עורים לבני ישראל
6599999 - 02 רנסנס רמדה ראה רנסנס
6599999 - 02 רנסנס ירושלים מלון