מספר טלפון


6701711 - 02 אולפני הבירה
6701711 - 02 סי אן אן אולפני הבירה
6701811 - 02 המגבית המאוחדת
6701811 - 02 קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית