מספר טלפון


6708030 - 02 רשם היכל הספר
6708138 - 02 לעזרה שרות יעוץ לעזרה יעוץ
6708138 - 02 יעוץ לעזרה שרות
6708511 - 02 המדינה פרקליטות
6708801 - 02 לשכת המנכל
6708804 - 02 אחזקה ובינוי
6708811 - 02 מוזיאון ישראל ירושלים הקריה
6708811 - 02 מידע כללי
6708812 - 02 אגף הארכיאולוגיה
6708814 - 02 תערוכות נודדות
6708820 - 02 אגף האמנות
6708824 - 02 אגף הכספים
6708832 - 02 משאבי אנוש
6708835 - 02 אגף הנוער
6708839 - 02 בטחון אגף הכספים
6708844 - 02 אגף יודאיקה ואתנוגרפיה
6708855 - 02 אגודת הידידים
6708862 - 02 היכל הספר
6708868 - 02 לשכת הדובר
6708883 - 02 מוצרי אגודת הידידים
6708886 - 02 ספריה משאבי אנוש
6708889 - 02 לשכת הסמנכל
6708890 - 02 האגף לקשרי חוץ
6708896 - 02 אירועים אגף הנוער
6708905 - 02 מסעדה ספריה משאבי אנוש
6708925 - 02 מתנדבים האגף לקשרי חוץ