מספר טלפון


6739001 - 02 המרכז ללמודי יהודי אירופה בירושלים
6739002 - 02 דרעי חנה ומישל
6739004 - 02 קלויזנר מרגניתה ומיכאל פופ
6739005 - 02 ארקי שמואל וסימונה
6739006 - 02 אמסלם איציק ונירית
6739007 - 02 אגיוף גיא
*673901 - 02
6739020 - 02 מוסרי עליזה
6739021 - 02 דרורי יוסי ודניה
6739022 - 02 סקרון השקעות בע"מ
6739023 - 02 לירון דותן
6739024 - 02 כהן ישראל יחסי ציבור דוברות וייעוץ תקשורתי
6739026 - 02 בן פורדו ניסים
*673903 - 02
*673904 - 02
*673905 - 02
6739061 - 02 זקן כרמלה
6739062 - 02 לורן גנינוס
*673907 - 02
6739080 - 02 לוי אריה
6739082 - 02 ריינר אלחנן ורינה
6739083 - 02 סילברמן אורנה ומרק
6739084 - 02 עקיבא אש
6739085 - 02 עמר אבי
6739089 - 02 שרבף ישי קרטה דו
*673909 - 02
*673910 - 02
*673911 - 02
6739120 - 02 אברהמי אליהו
6739121 - 02 הנדין רונלד
6739124 - 02 דדוש אהרון
6739126 - 02 ליסה כץ
6739129 - 02 אלמסרי גמעה חוסיין
*673913 - 02
6739140 - 02 פקס) וינטו) ניהול רשת ופיתוח תוכנה
6739142 - 02 סורי מוחמד
6739143 - 02 אנגלנדר ראובן
6739146 - 02 אבלגון כרמי ואלכסנדר
6739148 - 02 חסון אורי
6739151 - 02 דאוד מוחמד אבו כף
6739152 - 02 גועבה עבד
6739153 - 02 יוסף רחל
6739154 - 02 מרואן מנצור
6739156 - 02 שטראוס טובה
6739157 - 02 רשק עסאם
6739161 - 02 אבו ארמאלה אפתחאר
6739162 - 02 קרטס עדלה
6739163 - 02 איסקוביץ חוזה
6739166 - 02 אבורמלה איימן
6739167 - 02 קצב אברהם וחנה
*673917 - 02
*673918 - 02
*673919 - 02
*673920 - 02
6739210 - 02 פקס) כדורי) רונה תמר
6739211 - 02 יעקב ורבקה חן
6739213 - 02 לוי מיוזם אלזה אלישבע
6739214 - 02 נעים אבו טיר
6739215 - 02 המרכז לכח אדם בכיר לחינוך היהודי
6739218 - 02 יגמור חאלד
6739221 - 02 אבו חלף מחמוד
6739222 - 02 ירושלים של זהב
6739223 - 02 חנאן אבו קולבין
6739224 - 02 ששון אורי
6739225 - 02 רווידי נאהד
6739226 - 02 אבו כף מוחמד אברהים
*673923 - 02
*673924 - 02
*673925 - 02
*673926 - 02
*673927 - 02
*673928 - 02
*673929 - 02
*673933 - 02
*673934 - 02
*673935 - 02
*673937 - 02
*673939 - 02
*673944 - 02
*673949 - 02
*673955 - 02
*673959 - 02
*673966 - 02
*673967 - 02
*673969 - 02
*673973 - 02
*673977 - 02
*673979 - 02
*673988 - 02
*673989 - 02
*673991 - 02
*673993 - 02
*673994 - 02
*673995 - 02
*673996 - 02
*673997 - 02
*673998 - 02
*673999 - 02