מספר טלפון


6749010 - 02 גלסר יונתן וגוטשטיין הלן
6749023 - 02 (פקס) קוקיא בת שבע
6749026 - 02 אבו עסלה אחמד
6749048 - 02 אלעסווי חלאד
6749049 - 02 ראיד חמדן
6749050 - 02 ויסברג דיויד
6749052 - 02 ויסברג דיויד
6749058 - 02 אריה נועה
6749063 - 02 בכיראת חאלד מוחמד
6749064 - 02 קצבורג עידית ומיכאל
6749066 - 02 חוחלוב אולגה
6749079 - 02 איטין איסק
6749081 - 02 בן עטר יפעת ואופר
6749082 - 02 אטראש מורד
6749083 - 02 רביב נוגה
6749084 - 02 גלבנד אסתר ומשה
6749085 - 02 הרשנבוים כרמן
6749111 - 02 (פקס) בצלם מרכז המידע לזכויות האדם
6749191 - 02 שמעון פ כהן ושות' רואי חשבון
6749292 - 02 (פקס) שמעון פ כהן ושות' רואי חשבון
6749393 - 02 גל מיכאל רואה חשבון
6749999 - 02 אזולאי קרן