מספר טלפון


6751111 - 02 בית ספר גבוהה לטכנולוגיה
6751111 - 02 גבוה לטכנולוגיה
6751111 - 02 ג'יי סי טי ג'יי סי הלתקר בע"מ
6751111 - 02 ג'רוסלם קולג' אוף טכנולוג'י
6751111 - 02 מכון הלב בית ספר הגבוהה
6751111 - 02 מכון לב בית ספר גבוה לטכנולוגיה
6751123 - 02 חממה טכנולוגית פתיר
6751123 - 02 פתיר מחקר ופיתוח בע"מ
6751134 - 02 ג'יי סי טכנולוג'יס בע"מ
6751162 - 02 מחקר ופיתוח בע"מ פתיר
6751195 - 02 (פקס) ג'יי סי טכנולוג'יס בע"מ
6751202 - 02 אופטידטק טכנולוגיות זיהוי אופטי
*675130 - 02
*675131 - 02
6751320 - 02 מייזלר פניה
6751321 - 02 אלטשטטר לאה
6751322 - 02 פרוש לאה
6751323 - 02 רבינוביץ רודה
6751324 - 02 אחיטוב בלה
6751332 - 02 גולר רבקה
*675142 - 02
*675143 - 02
*675145 - 02
*675146 - 02
*675147 - 02
*675148 - 02
*675149 - 02
*675150 - 02
*675151 - 02
*675152 - 02
*675153 - 02
*675154 - 02
*675155 - 02
*675156 - 02
*675157 - 02
*675158 - 02
*675159 - 02
6751711 - 02 הקרן לירושלים ראה קרן לירושלים
6751711 - 02 קרן ירושלים
6751711 - 02 הקרן לירושלים
6751800 - 02 מדיה 'ירושלים' מדיק
6751811 - 02 תקשורת להחלמה השכרת טלויזיות וטלפונים בבתי חולים בי-ם הדסה