מספר טלפון


6752102 - 02 הנהלת חשבונות
6752111 - 02 הנהלת שירותי בריאות כללית
6752117 - 02 קצין ביטחון
6752120 - 02 משרד מנהל המחוז
6752122 - 02 הנהלה אדמניסטרטיבית
6752124 - 02 משאבי אנוש
6752131 - 02 הנהלה רפואית
6752137 - 02 הנהלת הסיעוד
6752140 - 02 הנהלת השיווק
6752162 - 02 המחלקה לחינוך וקידום בריאות
6752183 - 02 פניות הציבור
6752184 - 02 הנהלת הכספים
6752211 - 02 שלום ירושלים בית וגן
6752211 - 02 שלום ירושלים מלון
6752240 - 02 מעונות מכבי מחלקה סיעודית מכבי שירותי בריאות
6752244 - 02 מעונות מכבי מחלקה סיעודית מכבי שירותי בריאות
6752911 - 02 המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי
6752911 - 02 מרכז הנופש יער ירושלים המשרד
6752911 - 02 מרכז לחינוך קהילתי ציפורי
6752911 - 02 מרכז צפורי יער ירושלים
6752911 - 02 ציפורי מרכז לחינוך קהילתי
6752932 - 02 (פקס) אדם המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוויג משרד רב קוו