מספר טלפון


6755100 - 02 העמותה למצוינות בחינוך
6755111 - 02 בית ספר למדעים ואומנויות
6755111 - 02 למדעים ואומניות
6755111 - 02 בית הספר למדעים ואומנויות
6755222 - 02 מרכזיה הנהלה ארצית
6755225 - 02 אגף מערכות מידע ט ע ם
6755233 - 02 לשכת המנכל
6755256 - 02 מינהל הסניפים
6755264 - 02 אגף מינהל
6755266 - 02 לשכה משפטית
6755275 - 02 אגף כספים
6755281 - 02 מינהלת (פקס) סניף מרכז כלל יחידת שכר דירה
6755307 - 02 אגף עסקי
6755326 - 02 אגף משכנתאות
6755342 - 02 לשכה הבקורת הפנימית
6755381 - 02 לשכה לתאום תכנון ובקרה
6755382 - 02 הנהלת קופות גמל
6755409 - 02 לא שכירים חוליה ה גביה
6755414 - 02 ושארים זקנה
6755422 - 02 שיקום התחנה ליעוץ לקשיש ולפנסיונר
6755436 - 02 ניידות
6755441 - 02 אמהות
6755442 - 02 ממעבידים חוליה ג גביה
6755452 - 02 התחנה ליעוץ לקשיש ולפנסיונר
6755459 - 02 ממעבידים חוליה ז גביה
6755459 - 02 ממשלה משרדי
6755461 - 02 כללית נכות
6755464 - 02 ועדות רפואיות לנפגעי עבודה ונכות אחהצ בלבד
6755498 - 02 לא שכירים חוליה ב גביה
6755503 - 02 לא שכירים חוליה ד גביה
6755505 - 02 רפואיות נכות כללית וועדות
6755506 - 02 ממעבידים חוליה ד גביה
6755509 - 02 נכה ושירותים מיוחדים ילד
6755519 - 02 עבודה נפגעי
6755524 - 02 איבה נפגעי
6755527 - 02 מזונות
6755538 - 02 לא שכירים חוליה ג גביה
6755540 - 02 רפואיות נפגעי עבודה וועדות
*675555 - 02
6755561 - 02 ממעבידים חוליה ב גביה
6755570 - 02 הכנסה הבטחת
6755575 - 02 אבטלה
6755590 - 02 סיעוד
6755633 - 02 מוקד טלפוני לקבלת אישורים
6755640 - 02 מילואים שירות
6755670 - 02 ממעבידים חוליה ה גביה
6755689 - 02 לא שכירים חוליה א גביה
6755700 - 02 קבלת קהל וטלפונים בנקודות השרות בלבד מידע מוקלט על זמני
6755710 - 02 מידע מוקלט על זמני קבלת קהל בסניף
6755711 - 02 מוקלט על זכאויות לפי נושאים מידע
6755721 - 02 מזכירות מנהל הסניף
6755724 - 02 מלא שכירים גביה
6755727 - 02 לקשיש יעוץ
*675573 - 02
*675574 - 02
*675595 - 02