מספר טלפון


6756555 - 02 דוד לובינסקי בע"מ
6756555 - 02 שרודר שע מ מוסך
6756600 - 02 'מח אחזקה
6756602 - 02 'מח כח
6756604 - 02 'מח קניות
6756618 - 02 'מח יחסי ציבור
6756634 - 02 'מח חשבונות
6756666 - 02 לרום ראה ענבל
6756666 - 02 ענבל (לרום)
6756666 - 02 ביסטרו מלון ענבל
6756666 - 02 ענבל מלון
6756692 - 02 'מח מזון ומשקאות
6756693 - 02 'מח מכירות
6756888 - 02 סניף ירושלים ראשי
6756900 - 02 מרכזיה החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בעמ
6756901 - 02 הנהלה
6756911 - 02 העמותה לקידום החינוך עמותה לקידום החינוך בביהס
6756911 - 02 עמותה לקידום החינוך בביה"ס
6756922 - 02 מבקר החברה ונציב תלונות הציבור
6756967 - 02 פרוייקטים כלכליים
6756999 - 02 (פקס) מרכזיה החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בעמ