מספר טלפון


6757045 - 02 נגריה
6757051 - 02 מהנדס קרינה
6757052 - 02 עובד מקצועי בחומרים מסוכנים
6757081 - 02 אולם קריאה עיתונים
6757119 - 02 חדרי מחשבים
6757123 - 02 מיכון רכש וקיטלוג
6757152 - 02 מזכירות הנהלה ספרייה רפואית לאומית עש ברמן
6757153 - 02 מעבדות גודלסקי
6757162 - 02 המדור לתולדות הרפואה
6757188 - 02 מכון למיקרוביולוגיה
6757188 - 02 מזכירות מנהל אדמינסטרטיבי
6757235 - 02 מעבדת מחשבים
6757359 - 02 חדר נתיחה
6757360 - 02 מעבדת מחשבים
6757381 - 02 חדר תרביות
6757416 - 02 גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה
6757440 - 02 חדר מכשירים
6757480 - 02 שירותי הוראה
6757480 - 02 מזכירות מנהלת שירותי הוראה
6757490 - 02 מעבדה לצילום
6757504 - 02 מנהל הנהלה ביהס לרוקחות
6757507 - 02 פרמקולוגיה פרמקולוגיה רוקחות כימיה תרופתית וחומרי טבע
6757526 - 02 להשתלמות רופאים מכון
6757527 - 02 לימודי מוסמך
6757527 - 02 המכון למדעי הרפואה
6757557 - 02 מנהל אדמיניסטרטיבי
6757560 - 02 מזכירות דיקנט דיקן משנה
6757561 - 02 מזכירות מזכירות דיקנט דיקן משנה
6757564 - 02 משנה דיקן
6757564 - 02 ארכיב
6757585 - 02 ביולוגיה אורלית
6757588 - 02 פיזיולוגיה פיזיולוגיה מעבדת עצם מזכירות
6757595 - 02 הפקולטה לרפואת שיניים
6757596 - 02 הנהלה ספרייה רפואית לאומית עש ברמן
6757598 - 02 השאלה השאלה כריכייה מיכון מיכון רכש וקיטלוג
6757602 - 02 כריכייה מיכון מיכון רכש וקיטלוג
6757610 - 02 מרכז לחינוך רפואי
6757610 - 02 מזכירות מנהל מרכז לחינוך רפואי
6757612 - 02 מנהל המכון
6757630 - 02 מינהל חשבונות ומחקרים
6757651 - 02 מטבוליזם ותזונת האדם
6757981 - 02 חדר מחשבים