מספר טלפון


6758005 - 02 קבט מוקד ביטחון
6758006 - 02 מוקד ביטחון
6758008 - 02 דיקן משנה
6758009 - 02 דיקן הפקולטה לרפואה
*675801 - 02
6758020 - 02 חדר ועד עין כרם
6758021 - 02 מינויים והעלאות אקדמיים
6758024 - 02 דיקנט חשבות
6758025 - 02 כח כח חשבות דיקנט חשבות
6758026 - 02 מעבדה לצילום
6758029 - 02 מנהלת שירותי הוראה
6758030 - 02 מערכות מיזוג אוויר ושרברבות
6758031 - 02 מוקד תקלות ובקרה
6758034 - 02 חשבות דיקנט חשבות
6758036 - 02 ייעוץ ותמיכה
6758038 - 02 כיתת מחשבים
6758039 - 02 חדר ניהול מערכת
6758040 - 02 שלוחת שלוחת שירותי תקשורת
6758041 - 02 שלוחת הרשות למיחשוב
6758041 - 02 שלוחת שירותי תקשורת
6758045 - 02 נגרייה חשמל ופיקוד
6758047 - 02 אחזקת מבנים
6758048 - 02 מערכות מיזוג אוויר ושרברבות
*675805 - 02
*675806 - 02
6758070 - 02 סגן דיקן לענייני תלמידים
6758071 - 02 מינהל חשבונות ומחקרים
6758071 - 02 יחידת בת רפואה
6758078 - 02 מולטימדיה מינויים והעלאות אקדמיים
6758080 - 02 מיכון מיכון רכש וקיטלוג
6758081 - 02 פרזיטולוגיה מרכז קובין
6758109 - 02 שימור וחניטה
*675811 - 02
6758121 - 02 ההיסטוריה של הרפואה
6758129 - 02 כירורגיה ניסויית
6758129 - 02 מזכירות כירורגיה ניסויית
6758132 - 02 מזכירות
6758133 - 02 בית מלאכה למכניקה עדינה
6758134 - 02 דואר ושכפול
6758137 - 02 מנהל מרכז לחינוך רפואי
6758138 - 02 מזכירות בית החיות
6758147 - 02 רפואה תעסוקתית וסביבתית
6758151 - 02 חדר קרומים
6758158 - 02 ביוכימיה ביוכימיה אנטומיה ואמבריולוגיה
6758172 - 02 של התא ביוכימיה
6758173 - 02 ביוכימיה של התא
6758173 - 02 ביוכימיה אנטומיה ואמבריולוגיה
6758186 - 02 מנהל אדמינסטרטיבי
6758188 - 02 מזכירות תלמידים והוראה
6758191 - 02 חדר סמינרים
6758196 - 02 ביורפואית הנדסה
6758202 - 02 למיקרוסקופ אלקטרוני מעבדה
6758207 - 02 פתולוגיה מזכירות כירורגיה ניסויית
6758207 - 02 מזכירות מנהל המכון
6758223 - 02 הנהלת חשבונות
*675824 - 02
*675827 - 02
*675828 - 02
*675830 - 02
*675833 - 02
*675834 - 02
*675837 - 02
*675838 - 02
*675839 - 02
*675840 - 02
*675843 - 02
*675845 - 02
*675846 - 02
*675847 - 02
*675848 - 02
*675849 - 02
*675850 - 02
*675851 - 02
*675852 - 02
*675853 - 02
*675855 - 02
*675856 - 02
*675857 - 02
*675858 - 02
*675859 - 02
*675860 - 02
*675861 - 02
*675862 - 02
*675863 - 02
*675864 - 02
*675867 - 02
*675868 - 02
*675872 - 02
*675874 - 02
*675875 - 02
*675877 - 02
*675878 - 02
*675879 - 02
*675881 - 02
*675883 - 02