מספר טלפון


6759150 - 02 בית מדרש למורים בגולה ע"ש גרינברג ח המזכירות
6759555 - 02 מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
6759555 - 02 מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
6759555 - 02 מרכז לפסיכומטרי מרכז ארצי לבחינות ולהערכה ת ד 51062
6759555 - 02 פסיכומטרי ראה מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
6759772 - 02 בית המשפט העליון קרית הממשלה
6759773 - 02 (פקס) בית המשפט העליון קרית הממשלה
6759800 - 02 החברה למרכזים ומנהלים קהילתיים בירושלים
6759800 - 02 חברה החברה למרכזים ומנהלים קהילתיים בירושלים
6759801 - 02 למתנסים חברה
6759833 - 02 ארץ מורשת
6759839 - 02 אגף תפעול ופרוייקטים כלכליים
6759911 - 02 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין
6759911 - 02 אקדמיה למוסיקה
6759911 - 02 האקדמיה האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים עש רובין