מספר טלפון


6775306 - 02 אברהמי ציפורה
6775308 - 02 צירלין מלכה
6775309 - 02 סגל קלרה
*677531 - 02
*677532 - 02
*677533 - 02
*677534 - 02
6775353 - 02 אבא נילי
6775355 - 02 שוברט פולינה