מספר טלפון


9401001 - 02 זילברברג חגי
9401003 - 02 טייטל אייל וגורי יעקבי
9401010 - 02 ארז ברוכי
9401020 - 02 אלכסנדר ואלנה שודלר
9401110 - 02 נגר דוד
9401111 - 02 שילה אגודה שיתופית להתישבות קהילתית
9401130 - 02 גולדסטיין צבי ומיכל
9401166 - 02 מדרשת בינת טלפקס
9401222 - 02 כרמלה נודלר
9401234 - 02 רחמים אוריאל
9401402 - 02 אהרוני שלומית ועתניאל
9401409 - 02 ציבורי טל'
9401494 - 02 מושי אליהו וסנדרה
9401500 - 02 ציבורי טל'
9401780 - 02 פירו יעקב והלן
9401950 - 02 ג'ורינו פטריסיה