מספר טלפון


9402001 - 02 יצחק רומדי
9402002 - 02 גיספאן ירון
9402003 - 02 בנימין וגי טואטי
9402005 - 02 אבישי סרוסי
9402007 - 02 לאומי מגורים שרות
9402008 - 02 נדל אבי
*940201 - 02
9402020 - 02 ורד יריחו כפר שיתופי
9402040 - 02 אורן ארזי
9402094 - 02 בן פנחס ישעיהו
9402222 - 02 מזרחי גילעד
9402266 - 02 אורבך דובי והדס
9402423 - 02 כהן זאב
9402485 - 02 סרור אליהו וקורין
9402486 - 02 סרור אביבה
9402828 - 02 קהילות ישראל קליטת קהילות ישראל
9402829 - 02 ואך שלום