מספר טלפון


9404002 - 02 תיירות ונופש צפון ים המלח בע"מ חוף סיאסטה נ ו
9404002 - 02 נ ו תיירות ונופש צפון ים המלח בע"מ סיאסטה חוף סיאסטה
9404003 - 02 ניסנהולץ אלי
9404005 - 02 אופן יוחאי
9404040 - 02 לייטר מיכאל
9404046 - 02 יעיש פנינה ויעקב
9404050 - 02 פרטוש יעקב
9404082 - 02 מבור' ומרטין טוויטו
9404085 - 02 רייך גיל ורינה
9404088 - 02 בנדריהם משה ושרה
9404099 - 02 נפתלי אליהו ורבקה
9404113 - 02 פרד נהון
9404473 - 02 עטיה רוזה
9404545 - 02 אלוש רפאל
9404648 - 02 יוסף והלן גדג'
9404988 - 02 אסייג רפאל ומוריאל