מספר טלפון


9900212 - 02 נתיב הל"ה קבוץ
9900220 - 02 a
9900222 - 02 תנה תעשיות בע"מ תעשיות נתיב הלה
9900802 - 02 שרות פסיכולוגי
9900811 - 02 גביה הנהלת חשבונות
9900818 - 02 מרכז יום לזקן
9900827 - 02 פקס) אולפנת) מטה יהודה
9900833 - 02 האגף לפיתוח וועדה חקלאית
9900859 - 02 רכזים מוניציפלים
9900865 - 02 ספורט רכזים מוניציפלים
9900878 - 02 מנהלן לשכה משפטית
9900888 - 02 מטה יהודה מועצה אזורית מרכז אבן העזר
9900901 - 02 גזברות ומדור שכר
9900923 - 02 דת ועדת בנין ערים
9900928 - 02 לשכת רווחה
9900941 - 02 לשכה משפטית
9900945 - 02 ספורט רכזים מוניציפלים
9900947 - 02 ועדת בנין ערים
9900959 - 02 לשכת ראש המועצה
9900960 - 02 מזכיר המועצה
9900967 - 02 הנהלת חשבונות
9900971 - 02 אולפנת מטה יהודה
9900972 - 02 האגף לאיכות הסביבה
9900975 - 02 מנהלן
9900989 - 02 האגף לחינוך ותרבות