מספר טלפון


9901221 - 02 מחלקת ייצור
9901222 - 02 נשר הר טוב מפעלי מלט ישראלים בע"מ
9901223 - 02 מחלקת כח
9901225 - 02 מחלקת אחזקה מכנית
9901229 - 02 הנהלת המפעל
9901231 - 02 מנהל אדמיניסטרטיבי
9901232 - 02 מחלקת חשמל
9901236 - 02 מחלקת הנהלת חשבונות
9901241 - 02 בקרה מרכזית
9901245 - 02 בית אריזה
9901251 - 02 מעבדה מחלקת הנהלת חשבונות
9901251 - 02 מחסן ורכש
9901283 - 02 משרד טכני
9901311 - 02 בית הכרם
9901533 - 02 מוקד פקס) ימיל) מוקד רב תכליתי טיפול בתקלות באספקת חשמל ובענייני צרכנו
9901777 - 02 המשלט בית ומנוחה אסיא