מספר טלפון


9946201 - 02 ברבי פנינה וצ'רלי קיבוץ
9946202 - 02 רומנו קורנל וקורנליה קיבוץ
9946204 - 02 מונטון לילי ורופרט קיבוץ
9946205 - 02 הירשהורן מרגנית קיבוץ
9946207 - 02 קזז נתן וזמירה קיבוץ
9946208 - 02 פרטוש אורלי ורפי
9946215 - 02 גפני איילת ושי קיבוץ
9946218 - 02 בר דודי ואדוה קיבוץ
9946221 - 02 דובלין אתי ובוריס קיבוץ
9946222 - 02 פרימן עליזה וקמי קיבוץ
9946223 - 02 סיגל עמר
9946224 - 02 קרמר נורברטו ואנדראה קיבוץ
9946227 - 02 בר און טלי ואיתן קיבוץ
9946229 - 02 חטום אמל קיבוץ
9946230 - 02 אלימלך טל קיבוץ
9946231 - 02 קדם שלמה ושרי קיבוץ
9946234 - 02 אזולאי סמי קיבוץ
9946235 - 02 געש יובל קיבוץ
9946236 - 02 סגל דלית ומני קיבוץ
9946237 - 02 אלאזרקי איריס קיבוץ
9946241 - 02 צרפתי שלמה וקירשבלום יעל קיבוץ
9946242 - 02 דלויה דוד קיבוץ
9946244 - 02 טילו יונתן קיבוץ
9946253 - 02 לשם שמעון קיבוץ
9946254 - 02 גוקמן יהודה קיבוץ
9946256 - 02 כפיר אורן קיבוץ
9946257 - 02 סוחרוב פבל קיבוץ
9946259 - 02 ענקי אורן קיבוץ
9946263 - 02 דהן נעה קיבוץ
9946296 - 02 לרצנקו סרגי קיבוץ
9946298 - 02 גרפי מיכה קיבוץ
9946306 - 02 ברש שי
9946309 - 02 דלויה ניסים קיבוץ
9946319 - 02 מרפאה כלבו הנהלת חשבונות
9946328 - 02 הנהלת חשבונות
9946333 - 02 נערן קיבוץ ד נ חבל
9946334 - 02 כלבו הנהלת חשבונות
9946366 - 02 מפעל פי וי רן
9946366 - 02 פי וי רן בע"מ מפעל
9946603 - 02 מזכיר המועצה
9946604 - 02 ועדה חקלאית
9946605 - 02 גזבר המועצה
9946608 - 02 מהנדס המועצה
9946609 - 02 מי מחלקת רווחה
9946613 - 02 מחלקת רווחה
9946614 - 02 ביהס גפנים
9946617 - 02 רכז קליטה
9946618 - 02 מחלקת חינוך
9946620 - 02 ראש המועצה דוד
9946623 - 02 רכז מוניציפלי
9946636 - 02 מוניציפלי רכז
*994664 - 02
*994665 - 02
*994666 - 02
*994667 - 02
*994680 - 02
*994681 - 02
*994682 - 02
*994683 - 02
*994684 - 02
*994688 - 02