מספר טלפון


9969111 - 02 הר חברון מועצה אזורית
9969500 - 02 לשכת ראש המועצה
9969505 - 02 מזכירות המועצה
9969506 - 02 גזברות מהנדס המועצה
9969511 - 02 מהנדס המועצה
9969513 - 02 מחלקת גביה
9969519 - 02 משרד הרישוי
9969524 - 02 שרות פסיכולוגי
9969526 - 02 מחלקת רווחה
9969532 - 02 מחלקת קליטה
9969536 - 02 מחלקת חינוך
9969549 - 02 מחלקת משק
9969551 - 02 מחלקה וטרינרית
9969552 - 02 מחלקת תברואה
9969555 - 02 קרית ארבע מועצה מקומית