מספר טלפון


9976001 - 02 אוסנת ציפרוט
9976002 - 02 מייטליס אמיתי
9976003 - 02 קנריק תחיה כרמי
9976004 - 02 פרויס יאיר וכרמית
9976006 - 02 סמואל אסגאד
9976007 - 02 לרנר חניתה
9976010 - 02 בית ספר ממלכתי דתי
9976013 - 02 כהן אהבה
9976030 - 02 ישועה דוד
9976050 - 02 כהן חיים
9976060 - 02 פקס) לב) ארי ישראל מטבחי עצמון
9976060 - 02 פקס) מטבחי) עצמון
9976070 - 02 גולדשטיין אילה
9976080 - 02 דיקשטיין יוסף
9976090 - 02 יהושוע צבי ומירב
9976209 - 02 חיצים ישיבת
9976222 - 02 דביר עמיחי
9976333 - 02 מגידו עמי
9976444 - 02 אלבז יהודה
9976543 - 02 אביטל שמואל ורעיה
9976611 - 02 אפרת סניפי השאלת ציוד רפואי שיקומי באזור
9976666 - 02 דרדיק ברכה
9976777 - 02 גולדברג יעל וליני
9976997 - 02 גינות נעם