מספר טלפון


5203000 - 03 הזמנות
5203202 - 03 'יח תקציבים
5203213 - 03 מנהל יח' המחשב
5203222 - 03 אורט ישראל רשת לחינוך טכנולוגי ומדעי המשרד הראשי
5203223 - 03 הנהלת חשבונות
5203238 - 03 'המח למשאבי אנוש
5203249 - 03 'המח הטכנית פדגוגית
5203250 - 03 המדור הפדגוגי
5203290 - 03 מבקר פנימי
5203413 - 03 המאגר הישראלי ביטוחים פוליסות הפול"
5203432 - 03 סיסטם ישראל בע"מ טיים
5203737 - 03 מרכז לתושבי חוץ ותיירים
5203952 - 03 תפעול ומשאבי אנוש
5203980 - 03 אגף כספים
5203988 - 03 'מח ספקים
5203999 - 03 מרכז הזמנות פאולה