מספר טלפון


5218017 - 03 מדור רישום גני ילדים
5218021 - 03 שיקום שכונות חינוך
5218023 - 03 מחלקת יפו והשכונות
5218028 - 03 תקשורת מחשוב כא
5218041 - 03 מחלקה למוסדות פנימייתיים
5218043 - 03 מחלקה לשירותים כלליים כספים
5218050 - 03 מנהל המינהל
5218050 - 03 עמותה למפעלי תרבות ונוער בית העירייה
5218051 - 03 מזכירות גני ילדים
5218061 - 03 מחלקת יישומים
5218069 - 03 מחלקה לתרבות תורנית
5218078 - 03 אגף ארגון ותקינה
5218086 - 03 יחידה לדרמה
5218090 - 03 מחלקה למוסיקה מחול ודרמה
5218100 - 03 מחלקת דיור ושירותים
5218101 - 03 מחלקה לחינוך חברתי
5218108 - 03 העירייה דובר
5218112 - 03 שירותי הדואר העירוניים
5218115 - 03 קרן תל אביב לפיתוח
5218121 - 03 יחידת נאמני הנקיון
5218152 - 03 מחלקת משק לשעת חירום
5218160 - 03 מדור לעבודה קהילתית
5218162 - 03 מנכל העירייה
5218170 - 03 קרן תל אביב לפיתוח
5218180 - 03 הגרירות מדור
5218189 - 03 הרשות לקליטת עלייה
5218196 - 03 מדור מועדוניות גני ילדים
5218213 - 03 מחלקת גני ילדים מדור רישום
5218219 - 03 מחלקת שירותים טכניים
5218220 - 03 מדור לעבודה קהילתית
5218240 - 03 מדור הווי ובידור
5218243 - 03 מדור רישום גני ילדים
5218244 - 03 לשכת ראש העיר ופניות הציבור
5218252 - 03 התרבות אגף
5218254 - 03 מדור פרסים עירוניים
5218257 - 03 יחידה למקהלות
5218258 - 03 אגף קהילה נוער וספורט
5218264 - 03 מחלקה למופעים ואירועי תרבות
5218269 - 03 מחלקה למתנסים
5218270 - 03 רכז אולפנים
5218270 - 03 גיל הזהב במתנסים שונים
5218277 - 03 מחלקה להשכלת מבוגרים
5218278 - 03 מדור אולפנים
5218302 - 03 מנהל המינהל לשירותים חברתיים
5218317 - 03 שיקום שכונות קליטה
5218327 - 03 מדור משלחות
5218333 - 03 מחלקת הבטחון
5218353 - 03 מחלקה משפטית פלילית
5218362 - 03 מחלקה משפטית אזרחית
5218367 - 03 רכז אתגר
5218368 - 03 רכז תהילה ותיכון ערב
*521837 - 03
*521839 - 03
*521840 - 03
*521841 - 03
*521842 - 03
*521843 - 03
*521844 - 03
*521846 - 03
*521848 - 03
*521850 - 03
*521855 - 03
*521856 - 03
*521858 - 03
*521859 - 03
*521860 - 03
*521864 - 03
*521866 - 03
*521869 - 03
*521870 - 03
*521871 - 03
*521872 - 03
*521873 - 03
*521874 - 03
*521876 - 03
*521878 - 03
*521880 - 03
*521883 - 03
*521888 - 03
*521889 - 03
*521893 - 03
*521894 - 03
*521899 - 03