מספר טלפון


5301100 - 03 סאט סרוויסיס לימודים בע"מ
5301200 - 03 סמינר אפעל נאות תל אביב דלת בע"מ
5301222 - 03 הקבוץ המאוחד
5301267 - 03 יד טבנקין ספריה איזורית אפעל יד טבנקין סמינר
5301267 - 03 ספרייה יד טבנקין
5301267 - 03 ספריה איזורית אפעל יד טבנקין סמינר
5301269 - 03 דפוס אפעל
5301287 - 03 יד טבנקין ספריה איזורית אפעל יד טבנקין סמינר
5301360 - 03 גינה מנהלה פוליטית ומלווים
5301366 - 03 יעוץ ארגוני
5301374 - 03 משאבים ודור צעיר
5301383 - 03 תרבות יעוץ ארגוני
5301392 - 03 ועדת חברה
5301410 - 03 חינוך בטחון תרבות יעוץ ארגוני
5301411 - 03 בטחון תרבות יעוץ ארגוני
5301425 - 03 חברה להשקעות
5301436 - 03 הבונים חינוך בטחון תרבות יעוץ ארגוני
5301440 - 03 'מח חול
5301460 - 03 מנהלה פוליטית ומלווים
5301505 - 03 פוליטית ומלווים
5301507 - 03 הדובר לשכת מזכיר התקם
5301511 - 03 לשכת מזכיר התקם
5301530 - 03 חטיבה כלכלית ומשק
5301535 - 03 'מח משפטית
5301555 - 03 התנועה "הקיבוצית המאוחדת "תק"ם
5301555 - 03 התקם "התנועה הקיבוצית המאוחדת "תק"ם