מספר טלפון


5302127 - 03 המטולוגיה מרפאות חוץ
5302159 - 03 אורולוגיה משרד קבלה ראשי
5302248 - 03 פלסטית עיניים עור כוויות נשים אונקוגניקלוגיה
5302251 - 03 מיון כללי
5302253 - 03 כימיה מטבולית טוקסיקולוגיה מעבדה דחופה
5302297 - 03 פקס) התפתחות) הילד
5302297 - 03 (פקס) מכון להתפתחות הילד ביהח
5302305 - 03 בקטריולוגיה בנק הדם
5302312 - 03 כירורגיה כאבים ילדים זכרון אף אוזן וגרון
5302312 - 03 נוירוכירורגיה מרכז השיקום
5302312 - 03 פלסטית עיניים עור סרטן השד
5302314 - 03 אף אוזן וגרון
5302330 - 03 פרסונל היחידה להמשך טיפול
5302340 - 03 מכון אי אי ג'י נוירולוגי
5302345 - 03 נוירורדיולוגיה
5302356 - 03 המטולוגית
5302357 - 03 מטבולית טוקסיקולוגיה מעבדה דחופה
5302358 - 03 טוקסיקולוגיה מעבדה דחופה
5302360 - 03 סרטן השד
5302360 - 03 נוירולוגית פלסטית עיניים עור סרטן השד
5302361 - 03 שיקום חולי לב
5302366 - 03 עור סרטן השד
5302374 - 03 סכרת (מטבולית)
5302378 - 03 תהודה (מגנטית (אי אר אם
5302378 - 03 תהודה (מגנטית (אם אר אי
5302386 - 03 המטולוגי טלפקס
5302388 - 03 נגיפים כימיה מטבולית טוקסיקולוגיה מעבדה דחופה
5302405 - 03 כוויות נשים אונקוגניקלוגיה
5302409 - 03 פועל
*530241 - 03
5302420 - 03 אורטופדיה ב
5302424 - 03 פגים פסיכיאטריה ג
5302425 - 03 הארצי המרכז
5302430 - 03 פנימית ג
5302435 - 03 פנימית ב
5302436 - 03 פנימית 'א
5302437 - 03 פנימית ה
5302438 - 03 פנימית ד
5302440 - 03 נוירוכירורגיה נוירולוגיה ניתוחי חזה
5302441 - 03 נוירולוגיה ניתוחי חזה
5302442 - 03 אף אוזן וגרון
5302446 - 03 ילדים ב צפון
5302448 - 03 ילדים כירורגיה
5302449 - 03 יונקים ב
5302450 - 03 ילדים ב דרום
5302452 - 03 יונקים א
5302454 - 03 פנימית ו
5302475 - 03 קרן מחקרים בנק הזרע
5302492 - 03 ילדים טיפול נמרץ
5302501 - 03 משרד רישום חולים
5302504 - 03 טיפול נמרץ לב
5302512 - 03 אונקולוגיה אף אוזן וגרון
5302517 - 03 פתולוגיה יתר לחץ דם
*530252 - 03
*530254 - 03
*530258 - 03
*530259 - 03
*530260 - 03
*530261 - 03
*530262 - 03
*530263 - 03
*530265 - 03
*530266 - 03
*530267 - 03
*530268 - 03
*530269 - 03
*530271 - 03
*530273 - 03
*530274 - 03
*530277 - 03
*530278 - 03
*530279 - 03
*530280 - 03
*530283 - 03
*530285 - 03
*530287 - 03
*530288 - 03
*530293 - 03