מספר טלפון


5303000 - 03 מועדון יולדות
5303030 - 03 מרכזיה תל השומר עש חיים שיבא המרכז הרפואי המשולב
5303030 - 03 בית היולדות עי מרכז הרפואי שיבא
5303060 - 03 מכון גנטי
5303104 - 03 כירורגיה פרוקטולוגית
5303105 - 03 נוירולוגית
5303105 - 03 פנימית
5303106 - 03 כאבים ילדים זכרון אף אוזן וגרון
5303201 - 03 פקס) ראשי) דוברת בית החולים
5303219 - 03 שינה ועייפות רפואת
5303221 - 03 י ע ל אפסנאות כללית
5303230 - 03 סניף רמת גן והסביבה
5303252 - 03 קצין בטחון
5303258 - 03 הוספיס אונקולוגי
5303258 - 03 הוספיס אנקולוגי
5303261 - 03 לאפידימיולוגיה ולמחקר של הסרטן ע"ש סטנלי סטאייר המכון
5303262 - 03 היחידה לאפידימיולוגיה של הסרטן
5303296 - 03 דוברת בית החולים
5303297 - 03 סניף רמת גן והסביבה
5303318 - 03 פסיכיאטריה א
5303344 - 03 מוקד רב ביהח
5303347 - 03 רב ביהח
5303349 - 03 פסיכיאטריה פנימית נוירולוגית פלסטית עיניים עור סרטן השד
5303360 - 03 זכרון אף אוזן וגרון
5303367 - 03 הוספיס איידס
5303381 - 03 מעונות כירורגיה ג
5303388 - 03 הנדסה ביו רפואית
5303390 - 03 החוג לרפואת המשפחה ביח שיבא
5303390 - 03 החוג לרפואת המשפחה
5303394 - 03 מהנדס ראשי
5303400 - 03 מדיק מדיה קורפוריישן בע"מ תל
5303429 - 03 גריאטריה ב
5303434 - 03 פסיכיאטריה ב
5303453 - 03 פה ולסת
5303490 - 03 גריאטריה ג
5303494 - 03 גריאטריה ו
5303516 - 03 המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות
5303517 - 03 המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות
5303532 - 03 גריאטריה א
5303553 - 03 שירות סוציאלי
5303556 - 03 גזברות מחלקת כא
5303558 - 03 בנאמ ומכרזים
5303571 - 03 אפסנאות כללית
5303572 - 03 אפסנאות רפואית
5303573 - 03 בית מרקחת
5303583 - 03 מחלקת כא
5303702 - 03 שיקום א
5303713 - 03 שיקום ב
5303717 - 03 שיקום ב
5303718 - 03 מרכז השיקום
5303733 - 03 מכון להערכת תיפקודים
5303733 - 03 שיקום (הערכת תיפקודים (ביטוח לאומי
*530375 - 03
*530376 - 03
*530381 - 03