מספר טלפון


5305000 - 03 משרד קבלה ראשי
5305103 - 03 הפרעות אכילה
5305106 - 03 מונשמים כרוניים
5305110 - 03 אמבסדור טורס תה"ש
5305165 - 03 גריאטריה ה
5305171 - 03 גריאטריה ד
5305277 - 03 מרכז טכנולוגיות מתקדמות
5305290 - 03 השתלת מח' עצם
5305296 - 03 נוירורדיולוגיה (סי טי)
5305303 - 03 השתלת מח' עצם
5305315 - 03 לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות
5305555 - 03 אדיר בע"מ
5305707 - 03 רפואת שינה ועייפות