מספר טלפון


5306000 - 03 מידע מרכז
5306000 - 03 מידע ופניות מדור
5306000 - 03 תל השומר מדור מידע ופניות לשכת הגיוס
5306018 - 03 אזרחים עובדי צה"ל לשכה מדור
5306018 - 03 אזרחים מדור
5306060 - 03 צבאית ראשית משטרה
5306230 - 03 אזרחים עובדי צה"ל לשכה מדור
5306230 - 03 מדור אזרחים עובדי צה"ל לשכה אכ"א
5306650 - 03 גדנ"ע
5306702 - 03 בני ישיבה מדור
5306702 - 03 בני ישיבות מדור
5306735 - 03 מדור משוחררים בקו"ם
5306788 - 03 אשפוז תה"ש קבלה בידוד מתקן
5306851 - 03 חו"ל מדור
5306858 - 03 ע"ש תא"ל דומי בי"ס תעשייתי מק תל השומר
5306858 - 03 תל השומר פנימית אורט תה"ש אורט
5306858 - 03 ע"ש תא"ל ח דומי תעשייתי אורט
5306858 - 03 אורט תה"ש פנימית
5306922 - 03 צבאית ראשית משטרה
5306975 - 03 צה"ל תרבות תיאטרון