מספר טלפון


5311101 - 03 לשכת ראש העירייה
5311104 - 03 סגן ראש העירייה
5311106 - 03 גזבר העירייה
5311110 - 03 מנכל העירייה
5311111 - 03 קרית אונו
5311111 - 03 משרד ראשי
5311120 - 03 פניות ציבור
5311121 - 03 העיר מהנדס
5311122 - 03 מהנדס העיר
5311124 - 03 לפיתוח ותשתיות המחלקה
5311125 - 03 המחלקה לפיתוח ותשתיות
5311129 - 03 הנהלת האגף
5311136 - 03 מחלקת רכש ואספקה
5311137 - 03 מבקר העירייה
5311139 - 03 העירייה דובר
5311140 - 03 דובר העירייה
5311141 - 03 לספורט המחלקה
5311143 - 03 המחלקה לספורט
5311147 - 03 מחלקת הגבייה
5311159 - 03 תרבות הדיור
*531116 - 03
*531117 - 03
5311310 - 03 'פקס'
5311311 - 03 טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ
5311840 - 03 הנהלה הקריה האקדמית שלוחת מנצ'סטר מרכזיה
5311850 - 03 כספים הנהלה הקריה האקדמית שלוחת מנצ'סטר מרכזיה
5311870 - 03 אגודת הסטודנטים
5311888 - 03 הקריה האקדמית שלוחת מנצ'סטר מרכזיה
5311888 - 03 מכללת מנצסטר הקריה האקדמית שלוחת מנצ'סטר מרכזיה