מספר טלפון


5312020 - 03 אוריון הנהלה מזכירות
5312020 - 03 כלל אימג'ינג
5312030 - 03 החברה הישראלית לניהול מידע ותהליכים סמארט סולושיינס
5312032 - 03 כלל אימג'ינג
5312040 - 03 אגף מכירות
5312050 - 03 (פקס) אגף מכירות
5312121 - 03 סימטרון בע"מ הנהלה מזכירות
5312122 - 03 (פקס) מטרופולי נט
5312130 - 03 אגף הפיתוח
5312140 - 03 פקס) הנהלה) סימטרון בע"מ הנהלה מזכירות
5312150 - 03 'מח שרות
5312166 - 03 מטרופולי נט
5312200 - 03 אגף פעילות ישראל
5312211 - 03 אי אנד סי אי הנהלה מזכירות
5312222 - 03 זאבי מחשבים וטכנולוגיה בע"מ
5312233 - 03 פקס) ימיליה) אי אנד סי אי הנהלה מזכירות
5312244 - 03 זאבי מחשבים וטכנולוגיה בע"מ
5312245 - 03 'פקס'
5312250 - 03 פקס) פעילות) ישראל
5312300 - 03 זאבי מחשבים וטכנולוגיה בע"מ
5312311 - 03 (פקס) כלל אימג'ינג
5312330 - 03 'פקס'
5312444 - 03 רמת אפעל
5312600 - 03 חממה ביו רפואית רד רמות בע"מ
5312600 - 03 רד רמות חממה לטכנולוגיות מתקדמות בע"מ
5312727 - 03 אפעל גני 'ילדים ראה באות ג
5312727 - 03 בית אבות משען נווה אפעל עי כפר אזר
5312827 - 03 'פקס'
5312828 - 03 ישראל בע"מ די אס פי סי