מספר טלפון


5318070 - 03 ועד העובדים
5318081 - 03 קו מידע
5318082 - 03 קו מידע
5318083 - 03 קו מידע
5318084 - 03 קו מידע סיורים
5318085 - 03 קו מידע
5318086 - 03 קו מידע
5318094 - 03 מזכירות תואר שלישי
5318111 - 03 מרכזיה אוניברסיטה הפתוחה ראה האוניברסיטה הפתוחה
5318121 - 03 דובר האוניברסיטה
5318135 - 03 מסר מערכות הפעלה
5318138 - 03 מכון לאינטגרציה הוצאה לאור
5318139 - 03 מרכז לזהות
5318150 - 03 מעבדות הוראה ביו כימיה
5318199 - 03 מרכז לוקשטיין
5318202 - 03 המרכז לציוד מדעי
5318204 - 03 היחידה למיקרוסקופ אלקטרוני
5318205 - 03 מעבדת אימונולוגיה של הדגים
5318208 - 03 מזכירות הוראה
5318215 - 03 היחידה לצילום מדעי
5318218 - 03 מעבדה 'לחקר המח
5318219 - 03 מעבדה לפוריות
5318221 - 03 המחלקה לקרמינולוגיה
5318227 - 03 המגמה למתורגמנות
5318231 - 03 המחלקה ללימודים קלאסיים
5318232 - 03 המחלקה לצרפתית
5318235 - 03 המחלקה לספרות עברית
5318236 - 03 המחלקה לאנגלית למתמחים
5318237 - 03 המחלקה לאנגלית ללא מתמחים
5318246 - 03 מזכירות הפקולטה
5318250 - 03 מכון לחקר הסרטן
5318253 - 03 המחלקה ללשון עברית
5318258 - 03 המחלקה לתנך
5318260 - 03 מכון לאינטגרציה חברתית
5318260 - 03 המכון לקידום האינטגרציה החברתית
5318261 - 03 הספריה לפסיכולוגיה
5318263 - 03 ישומים מינהליים
5318264 - 03 מהנדס מערכות
5318270 - 03 המדרשה לבנות
5318274 - 03 דיקאן הסטודנטים
5318276 - 03 החוג המשולב למדעי החברה
5318277 - 03 המכון לשלטון מקומי
5318278 - 03 בית המכונות המרכזי
5318281 - 03 המחלקה לספרות משווה
5318285 - 03 מדור מדור אוש
5318286 - 03 המרכז לקידום האישה
5318287 - 03 מדור דפוס
5318289 - 03 אחזקה חשמליה
5318290 - 03 ארגון הסגל האקדמי הבכיר
5318291 - 03 אחזקה מסגריה
5318293 - 03 אחזקה נגריה
5318295 - 03 מדור אפסנאות
*531830 - 03
*531832 - 03
*531833 - 03
*531834 - 03
*531835 - 03
*531836 - 03
*531837 - 03
*531838 - 03
*531839 - 03
*531840 - 03
*531841 - 03
*531842 - 03
*531843 - 03
*531844 - 03
*531845 - 03
*531846 - 03
*531847 - 03
*531848 - 03
*531849 - 03
*531850 - 03
*531851 - 03
*531852 - 03
*531853 - 03
*531854 - 03
*531855 - 03
*531856 - 03
*531857 - 03
*531858 - 03
*531859 - 03
*531860 - 03
*531861 - 03
*531862 - 03
*531864 - 03
*531866 - 03
*531867 - 03
*531868 - 03
*531869 - 03
*531870 - 03
*531871 - 03
*531872 - 03
*531874 - 03
*531875 - 03
*531877 - 03
*531878 - 03
*531879 - 03
*531882 - 03
*531883 - 03
*531884 - 03
*531885 - 03
*531886 - 03
*531887 - 03
*531888 - 03
*531889 - 03
*531895 - 03
*531896 - 03
*531897 - 03