מספר טלפון


5325001 - 03 דומב דורית ויורם
5325002 - 03 גולדהכט שרי
5325003 - 03 הבר מיכאל
5325004 - 03 ישראלי פרננדה וחיים
5325005 - 03 שמש דליה ויעקב
5325007 - 03 אורובנו מרים ורמי טכנאי שיניים
*532501 - 03
*532502 - 03
*532503 - 03
*532504 - 03
*532505 - 03
*532506 - 03
*532507 - 03
*532508 - 03
*532509 - 03
*532510 - 03
*532511 - 03
*532512 - 03
*532513 - 03
*532514 - 03
*532515 - 03
*532516 - 03
*532517 - 03
*532518 - 03
*532519 - 03
5325202 - 03 קרן גיל שמואל
5325203 - 03 לוי טל ואורן
5325204 - 03 אלזס נורית ואבשלום
5325205 - 03 פלג שושנה ומרדכי
5325206 - 03 קליסר נחום ורחל
*532521 - 03
*532522 - 03
*532523 - 03
*532524 - 03
*532525 - 03
*532526 - 03
*532527 - 03
*532528 - 03
*532529 - 03
5325301 - 03 שטיינברג נילי
5325303 - 03 גולן נחמיה מהנדס יועץ
5325304 - 03 לנדנר נורית וחיים
5325306 - 03 ברימה שלומית וביקו
5325307 - 03 זלכה גד זמיל
*532531 - 03
*532532 - 03
*532533 - 03
*532534 - 03
*532535 - 03
*532536 - 03
*532537 - 03
*532538 - 03
*532539 - 03
*532540 - 03
*532541 - 03
*532542 - 03
*532543 - 03
*532544 - 03
*532545 - 03
*532546 - 03
*532547 - 03
*532548 - 03
5325490 - 03 בן דוד מאיר
5325493 - 03 בוקסר דניאל
5325494 - 03 היימן כוכבה
5325495 - 03 יהודה עינת ויהושע
5325497 - 03 חיה ושלמה קוליק
5325499 - 03 שטיין קלמן ומריה
*532550 - 03
*532551 - 03
*532552 - 03
*532553 - 03
*532554 - 03
*532555 - 03
*532556 - 03
*532557 - 03
*532558 - 03
*532559 - 03
*532560 - 03
*532561 - 03
*532562 - 03
*532563 - 03
*532564 - 03
*532565 - 03
*532566 - 03
*532567 - 03
*532568 - 03
*532569 - 03
*532570 - 03
*532571 - 03
*532572 - 03
*532573 - 03
*532574 - 03
*532575 - 03
*532576 - 03
*532577 - 03
*532578 - 03
*532579 - 03
*532580 - 03
*532581 - 03
*532582 - 03
*532583 - 03
*532584 - 03
*532585 - 03
*532586 - 03
*532587 - 03
*532588 - 03
*532589 - 03
5325901 - 03 אשכנזי טלי
5325902 - 03 אוברמן עופר
5325903 - 03 אפלבאום גבריאל ועדית
5325905 - 03 מטיסון אידה תומר דבורה
5325907 - 03 זינו דני
5325908 - 03 כהן שרה וחיים
*532591 - 03
*532592 - 03
*532593 - 03
*532594 - 03
*532595 - 03
*532596 - 03
*532597 - 03
*532598 - 03
*532599 - 03