מספר טלפון


5381003 - 03 משאבי אנוש
5381009 - 03 מחלקה אלמנטרי
5381010 - 03 מרכזיה ראשית
5381010 - 03 אשור סוכנויות לביטוח כללי ותעשיתי בע"מ
5381012 - 03 הנהלה משאבי אנוש
5381015 - 03 אגף כספים
5381042 - 03 (פקס) איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ
5381047 - 03 איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ
5381307 - 03 חנות מכירות בסיטונות
5381322 - 03 'מח יצוא
5381348 - 03 'מח יבוא
5381361 - 03 הנהלת חשבונות
5381365 - 03 כח אדם
5381410 - 03 חשב האזור
5381423 - 03 מהנדס האזור
5381444 - 03 מחוזי משרד
5381470 - 03 (פקס) חשב האזור
5381472 - 03 מזכירות (פקס) משרד מחוזי
5381474 - 03 מזכירות מזכירות (פקס) משרד מחוזי
5381491 - 03 יפו מזרח סניף
5381492 - 03 דן השרון סניף
5381493 - 03 אילון השרון סניף
5381494 - 03 יפו מערב סניף