מספר טלפון


5387112 - 03 'פקס'
5387206 - 03 מעבדה מודיעין ומשרד
5387222 - 03 מודיעין ומשרד
5387250 - 03 מרפאת שיניים
5387333 - 03 אופטיסיסטמס בע"מ
5387672 - 03 התקנות מח'
5387676 - 03 מי פלג מרכזיה
5387676 - 03 מרכזיה שרות חייג
5387677 - 03 מכירות מח'
5387683 - 03 גביה מח'
5387690 - 03 הנה"ח מח'
5387777 - 03 גוטקס מודלס בע"מ בגדי ים וחוף מרכזיה