מספר טלפון


5388000 - 03 רמטל בע"מ מערכות טלפונים איתות ורמקולים
5388103 - 03 ילדים גני
5388105 - 03 לשכת מנכל העירייה
5388106 - 03 לשכת ראש העירייה
5388108 - 03 וועדה לבנין עיר
5388109 - 03 וועדה לבנין עיר
*538811 - 03
5388121 - 03 מחלקת ההנדסה
5388122 - 03 מדור רישוי בניה
5388123 - 03 רכוש ונכסים
5388125 - 03 פיתוח עירוני ויזמות
5388126 - 03 עוזר מנכל
5388128 - 03 לשכת ראש העירייה
5388132 - 03 וועד העובדים
5388133 - 03 מדור חוק נוער
5388134 - 03 גזברות (פקס) מנהלת מדור משאבי אנוש
5388135 - 03 פיתוח עירוני ויזמות
5388136 - 03 תרבות תורנית
5388139 - 03 מדור סדרי דין
*538814 - 03
5388150 - 03 מדור ספקים
5388152 - 03 המדור לביקור סדיר
5388154 - 03 מדור סדרי דין
5388158 - 03 מדור שיקום פיגור
5388159 - 03 מדור שיקום פיגור
5388161 - 03 מדור לקשיש
5388162 - 03 הסעות תלמידים
5388166 - 03 המדור לביקור סדיר
5388167 - 03 יחידת המחשב
5388168 - 03 מהנדס תחזוקת מוסדות חינוך וציבור
5388169 - 03 אור יהודה
*538817 - 03
*538818 - 03
5388192 - 03 פיקוח בניה
5388193 - 03 מנהלת מדור משאבי אנוש
5388194 - 03 רווחה חינוכית
5388195 - 03 מחלקת חינוך
5388333 - 03 ס פ ל וורלדגרופ (ישראל) בע"מ
5388333 - 03 ס פל סיסטמס פרוגרמינג (ישראל) בע"מ
5388411 - 03 טורס בע"מ עמיאל
5388411 - 03 ענבר תירות בע"מ עמיאל
5388444 - 03 עמיאל טורס בע"מ
5388666 - 03 אמקורם בע"מ
5388666 - 03 ארית מערכות בע"מ
5388666 - 03 רשף טכנולוגיות בע"מ
5388800 - 03 יועץ משפטי
5388802 - 03 איכות הסביבה ורישוי עסקים
5388803 - 03 איכות הסביבה ורישוי עסקים
5388806 - 03 עובדת זכאות
5388807 - 03 מדור לקשיש
5388808 - 03 מדור סדרי דין
5388976 - 03 מרקורי אינטראקטיב בע"מ