מספר טלפון


5389111 - 03 אור יהודה
5389202 - 03 הנהלה תמיכה ישראל
5389214 - 03 הנהלת חשבונות
5389220 - 03 תמיכה ישראל
5389221 - 03 כח אדם
5389222 - 03 ברטר מרכזיה מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ
5389258 - 03 'מח פיתוח
5389292 - 03 מרכזיה מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ
5389292 - 03 משוב מחשבים בע"מ
5389303 - 03 הנהלת מג'יק
5389309 - 03 שיווק חול
5389326 - 03 תמיכת חו"ל
5389331 - 03 'מח תפעול
5389333 - 03 (פקס) משוב מחשבים בע"מ
5389350 - 03 מחסן 'מח תפעול
5389393 - 03 (פקס) מחסן 'מח תפעול
5389400 - 03 משוב מחשבים שיווק
5389555 - 03 כללית הנדסה רפואית בע"מ
5389997 - 03 בורספון מוקד