מספר טלפון


5391000 - 03 בע"מ קונדקט
5391111 - 03 יהוד פקס) יד) אליהו
5391111 - 03 סניף יהוד
5391140 - 03 פקס) יהוד) יהוד פקס) יד) אליהו
5391200 - 03 גזבר העירייה
5391202 - 03 לשכת ראש העיר
5391203 - 03 מנכל העירייה
5391204 - 03 מנכל העירייה
5391205 - 03 לשכת ראש העיר
5391207 - 03 העירייה מזכיר
5391211 - 03 העירייה גזבר
5391212 - 03 מרכזיה עיריית יהוד
5391213 - 03 מחלקת הנדסה
5391214 - 03 לשכת סגן ראש העיר
5391218 - 03 מחלקת רווחה
5391225 - 03 מחלקת הגביה
5391228 - 03 מחלקת הגביה
5391236 - 03 משרד הפנים
5391239 - 03 'מח תרבות הדיור
5391241 - 03 לשכת סגן ראש העיר
5391250 - 03 דוברת העירייה
5391252 - 03 מחלקת איכות הסביבה
5391256 - 03 מחלקת החינוך
5391260 - 03 רווחה מחלקת
5391269 - 03 רווחה מחלקת
5391272 - 03 רישוי עסקים
5391276 - 03 מפעל המים
5391277 - 03 'מח פיקוח בניה
5391279 - 03 מחלקת גני ילדים
5391280 - 03 לבנין ערים הועדה
5391282 - 03 הועדה לבנין ערים
5391288 - 03 יהוד מועצה מקומית חדשה
5391289 - 03 ראש העירייה לשכת
5391290 - 03 מזכיר אישי לראש העיר
5391291 - 03 היחידה לפניות הציבור
5391293 - 03 לשכת מ מ ראש העירייה
5391444 - 03 מגל מערכות בטחון בע"מ