מספר טלפון


5395000 - 03 אקוונט תקשורת מחשבים בע"מ
5395005 - 03 (פקס) אקוונט תקשורת מחשבים בע"מ
5395544 - 03 מזכירות הנהלה
5395550 - 03 אגף שמירה ואבטחה
5395555 - 03 מוקד אמון סביון בע"מ
5395566 - 03 'מח כספים
5395570 - 03 'מח מנויים
5395572 - 03 אגף שמירה ואבטחה כח אדם
5395577 - 03 'מח התקנות
5395578 - 03 התקנות מח'
5395588 - 03 'מח שרות טכנית
5395599 - 03 'מח מכירות