מספר טלפון


5480000 - 03 אי אי בי תקשורת בע"מ
5480013 - 03 (פקס) פקס) חוזר) בע"מ
5480650 - 03 (פקס) לראות עולמות בע"מ