מספר טלפון


5556000 - 03 אגף הנדסה
5556000 - 03 אגף הנדסה
5556080 - 03 בית משפט לעניינים מקומיים
5556122 - 03 שירותים חברתיים
5556122 - 03 שירותים חברתיים
5556127 - 03 רונן היחידה לרווחת הנער והנערה
5556210 - 03 מחלקת תאורה
5556333 - 03 'מח רישוי עסקים
5556336 - 03 מחלקת הבטחון
5556350 - 03 המחלקה לתרבות נוער וספורט
5556371 - 03 רשות החנייה
5556372 - 03 רשות החנייה
5556373 - 03 רשות החניה
5556375 - 03 תרבות הדיור
5556385 - 03 קליטה רשות החניה
5556505 - 03 מכון לפיזיותרפיה בתימון
5556555 - 03 מרכז רפואי מקצועי קניון בתימון
5556900 - 03 בת ים מרפאת שיניים