מספר טלפון


5570000 - 03 מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 8791 בע"מ
5570000 - 03 סיגנלור בע"מ
5570111 - 03 ירום מיסוב ושינוע בע"מ
5570222 - 03 גידרון תעשיות מזון בע"מ
5570557 - 03 גנרטורים וציוד בע"מ פ ק
5570560 - 03 (פקס) פ ק גנרטורים וציוד בע"מ
5570567 - 03 פ ק גנרטורים וציוד בע"מ
5570579 - 03 'מח שרות
5570581 - 03 'מח מכירות
5570755 - 03 (פקס) אור יהודה
5570888 - 03 ווישיי ישראל בע"מ