מספר טלפון


5579333 - 03 החרושת ג'לג'וליה ג'לג'וליה פקס) תל) גנים
5579355 - 03 פקס) החרושת) החרושת ג'לג'וליה ג'לג'וליה פקס) תל) גנים
5579533 - 03 שירות הנהלה ממסר סוכנויות רכב בע"מ
5579540 - 03 חלפים מרכזי מחסן
5579544 - 03 חלפים מוסך הנהחש לקוחות
5579552 - 03 הנהחש לקוחות
5579555 - 03 מוסך הנהחש לקוחות
5579558 - 03 רכב חדש מסירת
5579631 - 03 הנהלה ממסר סוכנויות רכב בע"מ
5579640 - 03 מהנדס
5579650 - 03 סמנכל כספים
5579653 - 03 ספקים הנהח"ש
5579654 - 03 לקוחות הנהח"ש
5579661 - 03 מכירות סמנכל כספים
5579666 - 03 ממסר סוכנויות רכב בע"מ
5579666 - 03 פלדטראק סוכנויות ממסר סוכנויות רכב בע"מ
5579667 - 03 סוכנויות רכב בע"מ מכירות ממסר
5579670 - 03 החברה הנהלת
5579671 - 03 סמנכ"ל
5579671 - 03 כספים סמנכ"ל
5579677 - 03 מלגזות ניסן מכירות
5579677 - 03 שינוע
5579680 - 03 ג'ון דיר מכירות
5579683 - 03 לקוחות הנהח"ש
5579686 - 03 הנהחש ספקים
5579955 - 03 פקס) מ א ג) סנטר בע"מ
5579999 - 03 מאג מחשבים בע"מ