מספר טלפון


5636111 - 03 בזק עסקי רק ללקוחות עסקיים
5636224 - 03 מנהל חטיבת תא והשרון
5636250 - 03 מערכות אגף
5636262 - 03 אגף משאבי ניהול
5636304 - 03 קליטה כ"א
5636354 - 03 סג פר בע"מ
5636360 - 03 כללי כ"א
5636385 - 03 גמלאים כ"א
5636406 - 03 אגף תיכנון
5636422 - 03 אגף תשתיות
5636521 - 03 תפעול אגף
5636555 - 03 אגף מכירות ושירות
5636658 - 03 פקס) כח) אדם להגשת מועמדות
5636776 - 03 פקס) בזק) עסקי
5636799 - 03 פקס) אגף) מכירות ושירות