מספר טלפון


5641100 - 03 מחלקת חברות רישיונות בינלאומי
5641111 - 03 שירותי גרירה
5641122 - 03 מ מ סי מ מ משווקים מורשים בע"מ
5641122 - 03 ממסי מ מ סי
5641122 - 03 ממסי מועדון מכוניות וסיירות בישראל מידע על חשבונות צילום ל
5641133 - 03 ממסי תור
5641304 - 03 'מח חשבות
5641312 - 03 'מח פרסום
5641315 - 03 'מח בינוי ומשק
5641317 - 03 'מח מנגנון
5641320 - 03 'מח פיקוח והדרכה
5641333 - 03 ההנהלה הראשית ומודיעין
5641345 - 03 'מח השקעות
5641403 - 03 'מח עסקים
5641411 - 03 'מח עוש
5641420 - 03 'מח ניכויים
5641422 - 03 מוקד בנק מסד
5641423 - 03 'מח השקעות
5641432 - 03 'מח הלואות
5641616 - 03 בנק קונטיננטל לישראל
5641818 - 03 אחד העם
5641866 - 03 (פקס) אחד העם