מספר טלפון


5643200 - 03 אילנות בטוחה שוקי הון בע"מ
5643222 - 03 'מח הנהלה
5643232 - 03 אילנות בטוחה מרכז בית השקעות בע"מ
5643239 - 03 'מח מכירות
5643311 - 03 בנק משכנתאות
5643355 - 03 (פקס) בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח
5643355 - 03 "עצמאות בנק למשכנתאות ולפיתוח בע"מ
5643444 - 03 בית שטראוס בית הבריאות
5643444 - 03 אגף (לרפואה ציבורית (בית שטראוס
5643444 - 03 לב תל אביב
5643444 - 03 תל אביב
5643490 - 03 הרשות העירונית למלחמה בסמים
5643495 - 03 התפתחות הילד מכון
5643502 - 03 אגף הנדסה
5643503 - 03 הנהלה ראשית
5643507 - 03 שיווק אגף הנדסה
5643509 - 03 אגף כספים
5643512 - 03 גזברות אגף כספים
5643513 - 03 'מח מכירות
5643516 - 03 חברות בת
5643517 - 03 אחזקה 'מח מכירות
5643519 - 03 מחשבים אחזקה 'מח מכירות
5643522 - 03 'מח מכירות
5643531 - 03 'מח מכירות
5643535 - 03 מרכזיה מליבו ישראל בע"מ חב' לפתוח בנין והשקעות
5643548 - 03 מכרזים שיווק אגף הנדסה
5643550 - 03 בקרה מכרזים שיווק אגף הנדסה
5643610 - 03 מזכירות המברקה הבינלאומית
5643612 - 03 שליחים 'פקס' דואר
5643643 - 03 שהם שירות העברת מסרים
5643650 - 03 מקוה ישראל סניף מרכזי
5643651 - 03 מקוה ישראל סניף מרכזי
5643676 - 03 שהם שירות העברת מסרים
5643705 - 03 סגן מנהל שה"ם
5643706 - 03 סגן מנהל שהם
5643727 - 03 תחנת רכבת ארלוזורוב
5643728 - 03 גבעת עליה
5643737 - 03 טלקס התא הציבורי
5643737 - 03 טלקס בירורים
5643760 - 03 סניף מרכזי
5643761 - 03 סניף מרכזי
5643762 - 03 סניף מרכזי
5643800 - 03 מנהל מוקד שהם
5643801 - 03 היחידה העסקית מנהלת
5643804 - 03 כללי מנהל
5643805 - 03 כספים סמנכ"ל
5643806 - 03 אדם ומינהלה כח
5643810 - 03 ספקים חשבונות
5643812 - 03 עסקאות חדר
5643832 - 03 מנהלת היחידה העסקית סגן
5643838 - 03 מרכזיה
*564384 - 03
*564385 - 03