מספר טלפון


5650333 - 03 הקריה פקס) הקסטל) הקסטל פקס) הצפון) ימליה
*565040 - 03
5650411 - 03 אמנות פלאסטית
5650412 - 03 סל תרבות
5650420 - 03 בתי ספר קהילתיים
5650422 - 03 הנהלת חשבונות
5650429 - 03 פקס) סל) תרבות
5650565 - 03 ערמוני תקשורת שיווקית בע"מ
5650820 - 03 הנהלה המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש מרכז רקנטי לשיקום
5650888 - 03 המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש מרכז רקנטי לשיקום
5650888 - 03 מרכז רקנטי המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש מרכז רקנטי לש
5650922 - 03 עידית אי די אי טכנולוגיות בע"מ