מספר טלפון


5657000 - 03 לשכת הדובר
5657023 - 03 מנהלת פיתוח נמלים
5657070 - 03 המשרד הראשי
5657079 - 03 תלונות הציבור
5657712 - 03 סניף גסטטנר ישראל) בע"מ משרד ראשי)
5657715 - 03 הזמנת חומרים
5657717 - 03 גסטטנר ישראל) בע"מ משרד ראשי)
5657717 - 03 חברה ישראלית למכפלות (תעשיה) (1591) בע"מ
5657777 - 03 שרות הזמנת חומרים
5657878 - 03 המועצה לייצור ושיווק ירקות
5657878 - 03 מועצת הירקות המועצה לייצור ושיווק ירקות
5657906 - 03 לשכת המנהל הכללי
5657910 - 03 אגף שירותי מיחשוב
5657913 - 03 סמנכל להנדסה
5657917 - 03 מבקר פנימי
5657928 - 03 סמנכל לכלכלה וכספים
5657935 - 03 מנהל בטחון רשותי
5657939 - 03 אגף רכש ואפסנאות
5657954 - 03 תקבולים ותשלומים
5657956 - 03 מנהל מסחרי
5657973 - 03 סמנכל למינהל וכח אדם
5657995 - 03 סמנכל לתאום תפעולי
5657996 - 03 לשכת היועץ המשפטי